Intranet ZZN Polabí

Date
07/2021
Kategorie
Intranet, webová aplikace
Klient
ZZN Polabí

O projektu

Jedná se o intranetovou webovou aplikaci, která vznikala ve spolupráci s klientem z oblasti zemědělství a slouží jako nástroj pro digitalizace papírových a tabulkových přehledů. Aktuálně obsahuje 5 modulů:

1. Evidence zapůjčeného vybavení zaměstnancům.

Modul umožňuje evidovat vybavení a následně ho přiřazovat jednotlivým zaměstnancům. Zaměstnavatel má díky tomuto modulu jasný přehled jaké vybavení má zaměstnance zapůjčené, jak dlouho a vidí i historii zapůjčeného vybavení do minulosti.

2. Evidence školení

Zaměstnavatel může vytvářet vlastní typy školení a tato školení přiřazovat zaměstnancům včetně čísel průkazů školení a prezenčních listin. Díky přehledovým tabulkám má jasný přehled o tom kdy jakému zaměstnanci školení končí.

3. Evidence majetku a revizí

Tento modul dává zaměstnavateli možnost jednoduše a jasně vidět platnosti revizí na majetku firmy. Může si vytvářet vlastní typy revizí s různou platnosti a nahrávat protokoly a další dokumentace k danému majetku

4. Evidence strojů

Modul slouží k evidenci strojů a získávání přehledu a stavu technických kontrol. U strojů je možné evidovat celou řadu atributů, které je možné dále přidávat z administračního rozhraní.

5. GPS tracking

tento modul je úzce spjatý s modulem evidence strojů. Umožňuje v reálném čase monitorovat všechny stroje, které jsou osazeny GPS moduly. Tento přehled je vizualizován pomocí google maps.

Další projekty